FANDOM


Ve svatém nadšení jsem odizoloval navzájem všechny části angličana, a připojil zespodu napájecí drátky, vytrhal původní plíškové propojky. Pohyblivé jazyky jsem ze strany namazal vteřinovým lepidlem, aby byly izolované při dolehnutí k pevným středním částem, a mohl tak zcela samostatně řídit napájení jazyků.

Nakonec jsem si udělal tabulku zachycující, jaké napájení je žádoucí v dané kombinaci přestavníků. Za předpokladu, že budeme předpokládat, že zkrat mezi srdcovkou a "pevným jazykem" nenastane, jsou kritická místa napájení vyznačena

Tillig-dkw

Legenda:

  • P1, P2 - přestavníky; resp. poloha přestavníků. 1 jest táhlo vyšouplé na obrázku anglicana vzhůru, 0 dolů.
  • S1, S2 - srdcovky
  • L-P - pevné části jazyků
  • X, Y - skupiny pohyblivých jazyků
  • "Přestavník" - kterým přestavníkem se řídí napájení do dané kolejnice. "+" značí kombinaci obou
  • "Zdroj" - zdroj napětí pro kolej. "+" značí přepínání zdroje
  • "Trvale" - možné trvalé napajení
  • A: vlevo nahoře, B: vpravo nahoře, C: vlevo dole, D: vpravo dole.
Napájení jednotlivých části DKW
P1 P2 Smer S1 S2 L M O P X Y
1. 1 1 C-D J K K - K - K -
2. 1 0 A-D K K - J K - K J
3. 0 1 C-B J J K - - J K J
4. 0 0 A-B K J - J - J - J
Prestavnik P2 P1 P2 P2 P1 P1 + +
Zdroj + + K J K J K J
Trvale K J K J

Pokud se napájí skupiny pohyblivých jazyků, je vhodné je odpojit od napájení ve vyznačených případech - mechanicky v tu chvíli spojené nejsou, a pojíždějící kolečko může být nebezpečně blízko. V původním provedení Tilliga žádný z jazyků nedoléhá k okolním (napájeným) kolejnicím; s přímým přívodem se musí něco podobného zařídit pomocí spínačů.

Pokud by se měly proměnlivě napájet jazyky, pro kombinace 1 a 4 (viz tabulka) se musí jazyky zcela odpojit aby se zamezilo možnému zkratu okolkem. Toto odpojení ale závisí na kombinaci obou přestavníků - složité zapojení přepínačů.

Na rozdíl od přepínání jazyků výhybek ale zde nehrozí zkrat u důvodu různého času přepólování srdcovky a připojení / odpojení jazyku (připojuje se stále tentýž přívod J/K, jen se občas nepřipojí/odpojí), postačí obyčejný dorazový páčkový spínač.

Při provozu se ukázalo, že některá vozidla zkratují (např) při přejezdu ze směru "A" (zleva shora): kolečkem propojí S1 a L (analogicky z jiných pozic). Odpojování kolejnic by problém zdánlivě vyřešilo, ALE v jedné z kombinací (označeno červeně) se kolejnice dotýká jazyk ze skupiny X, která zároveň doléhá k opornici a je pojížděná, takže by se vnitřní jazyk musel ze strany izolovat, aby bylo možné spolehlivě kolejnici odpojit.

Naštěstí se nepatrným násilím kleštěmi dalo upravit zakřivení u srdcovky tak, aby kolejnici L kolečka nepropojila.

Ze zpětného pohledu je lepší přeříznout pevné kolejnice mezi 2. a 3. pražcem od srdcovky a napájet shodně s relevantní srdcovkou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.