FANDOM


IBW tillig mají plastovou poměrně dlouhou srdcovku. Podobně jako EW1 je dobré ji minimálně odfrézovat a nahradit srdcovkou z kolejnicových prutů. U novějších Tillig EW1 a IBW je srdcovka jako kovový odlitek, a není třeba vůbec frézovat plast.

Následující text jsou spíš "výrobní poznámky", budu je doplňovat postupně, při stavbě dalších IBW. Ačkoliv jsem věděl, že budu text psát, některé detaily jsem změřit zapomněl, a teď už jsou zastavěné - zalepené. Tak příště.

Pruty tvořící srdcovku k sobě doléhají v úhlu 15 stupňů. Pro přesnější zbroušení jsem si udělal jednoduchý přípravek z překližky - ten se sice opotřebuje, ale výroba je úplně jednoduchá takže jej udělám znovu a znovu:

  1. Od hrany překližky nanést úhel 15 stupňů
    DSCF1169
  2. Malou pilkou na železo vyrobit zářez cca výšky kolejnice
  3. Zářez prohloubit tak, že se pilka naklání cca 30-45 st. na jednu a na druhou stranu - tím se základna rozšíří pro patu kolejnice.
  4. Pokud se temeno kolejnice nevejde do zářezu, tak rozšířit.

V přípravku pěkně kolejnice drží a pilníkem jde zbrousit zároveň s hranou překližkové desky. V druhém, zrcadlovém, zářezu jde pak zbrousit druhá srdcovková kolejnice.

Delší srdcovková kolejnička (delší oblouk) měří cca 44-45mm. Kratší pak 42mm. Na přesnou délku zaříznout či dobrousit až po usazení žiletkovou pilkou a pilníkem. Na zkosených částech je ubroušená i pata kolejnice, ta se ale musí odstranit ještě na kousku: cca ??? mm, aby k sobě části dolehly.Postup

Řezání

Nejprve se odstraní pata kolejnice, v délce dle nákresu pro daný typ výhybky. Provádím to mikrobruskou s diamantovým řezacím kotoučem C06/220, 0.25mm od Číňana . Na dřevěné podložce se zářezem tak, aby kotouč jen nešmrdlal, ale opravdu řezal použiji patu kolejnice jako vodítko pro kotouč. Zbylá výška je 1,55-1,6mm. Osvědčilo se mi ukusovat kolejnicový prut z obou konců; vždy tak 2mm na konci přidat, než se řezací kotouč "stabilizuje", a nakonec odbrousit nebo odříznout hnusný začátek. Pilníkem zabrousit nerovnosti na spodní hraně kolejnice.

Následně na kolejnici vyznačit polohu výřezu pro ohyb křídlových kolejnic a polohu trnu pro unašeč podle nákresu. Vyznačím také konec křídkové kolejnice plus 0,5mm a odříznu. Výřež pro křídlové kolejnice značím na patě kolejnice, na obou stranách, následně vybrousím trojúhelníkový zub trojhranným jehlovým pilníkem.

Obrousím vnější stranu prutu na konci jazyka do špičky, aby dolehla k opornici. Pozor na levé / pravé výhýbky - na to která strana jazyka je ta vnější. Koneček jazyka kleštěmi vyhnu nepatrně ve směru proti opornici. Při přitlačení servo konec vypruží, a lépe dolehne. Úplný konec jazyka mírně zbrousit shora, pro lepší nájezd okolku. Po vybroušení provádím kontrolu rovinnosti hlavy kolejnice a případně kleštěmi přiohnu.

Křídlové kolejnice se vytvarují ohnutím prutu kleštěmi v místě trojúhelníkovitého naříznutí paty kolejnice. Na vnitřní straně (u srdcovky) doporučuji zbrousit patu kolejnice a mírně přibrousit (ztenčit) hlavu kolejnice tak, aby se v nejužším místě nemohly dotknout paty kolejnic, a kolo nemohlo vodivě spojit pruty jazyků - mají opačnou polaritu.

Pokusné sesazení

Nejprve nasunu jazyky, směrem od srdcovky k unašeči. Poté přidám opornice. Vyzkouším rovinnost. Nakonec srdcovkové kolejnice. Vyzkouším průjezd okolků.

Usadím jazyky na místo, vyznačím polohu středu unašeče na temeno kolejnic jazyků.

Připájení trnu

Všechno vyndám. Konec jazyka pocínuji (pájecí kapalina na nikl). Vezmu měděný drát nebo ostříhané přebytky nožiček z usměrňovacích můstků, zahnu do "L" a opatrně připájím tak, aby trn byl v místě značky unašeče - delší část Lka vodorovně ve směru ke špičce jazyka. 3/4 hranným pilníkem zbrousím shora tak, aby drát nevadil průjedu okolku - lze zkusit pohmatem, okolek nesmí drncat. Musí s opravdu připájet na dolní hranu oříznuté kolejnice, ne pod hlavu !

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.