FANDOM


Chtěl jsem si (časem) hrát s automatizací posunu - pro to je nezbytné zajistit víceméně spolehlivé, a elektricky ovládané rozpojování vozítek. Konstrukcí rozpojovačů se dá na Internetu najít mnoho.

Hned zpočátku jsem zavrhl elektromagnetické cívky - jednak se zpravidla napájí vyšším napětím (rozvádím nyní pouze 9V a DCC rozvod) a jednak nemám rád (silnější) magnety - předsudek, jistě. Magnetické rozpojovače Kadee jsou strašně veliké a vyžadují speciální spřáhla - vybavit tímto všechny vozy představuje finance, které si nechci dovolit.

Hledal jsem především konstrukci se servem, neboť servodekodéry si mohu bastlit na koleně (= nízké náklady) - mezi nejzdařilejší počítám Hankovo vahadlo.

Speciálně v případě automatického řízení (automat je pitomec) nebo chyby obsluhy může ale dojít ke zvednutí plošiny rozpojovače "ve špatný okamžik", kdy je nad ním podvozek. Vagony mají typicky podvozek vysoký - ale hnací vozdidla mají minimálně ozubená kolečka v ose podvozku ... Servo má dostatek síly, aby nadzvedlo celou lokomotivu. Úplně by stačilo jen přizvednout poněvadž kola ztratí kontakt s kolejnicí, dojde proud a lokomotiva se už dál bez ručního zásahu nepohne. V mém případě k přůšvihu dojde ještě na pár místech, kde jsou rozpojovače těsně u sebe, není místo na serva a plánoval jsem řízení několika rozpojovačů jedním servem. 

Nakonec jsem skončil u konstrukce podobné jako Hank, s několika malými úpravami:

  • plošinu rozpojovače netvoří kulatý terč, ale obdélníkový "jakoby" přechod kolejí. Délka rovné části je 26 resp. 30mm, sahá buďto přes 5 nebo 6 pražců. Délka odpovídá vzdálenosti mezi 2 vozy spřaženými krátkými očkovými spřáhly, bez kinematik.
  • průchodka deskou je hranatá (plastová profil 4x4mm - viz ). Zvedací mechanismus je tvořen hranolkem 3x3mm, do kterého je zespodu vlepená ocelová struna průměr cca 0,8mm. Čím tlustší struna tím lépe. Zde není pružný prvek třeba a váha struny přispívá k zasouvání rozpojovače.
  • Hranatá trubička - průchodka zamezí (většímu) otáčení tělesa rozpojovače. V případě kulaté trubičky se pak dá k rozpojovači připojit druhý trn, který pouze vede; ale třením se pak těleso může zvedat našikmo a nebude-li trn v podkladu bez vůle, stejně se bude mírně protáčet.

Zespodu se na ocelovou strunu skřípne svorka z elektrikářské čokolády. Jednak vymezí výšku zdvihu a jednak druhý  šroub svorky může uchytit další strunu která rozpojovačem pohybuje (pro tenké struny vsunu do svorky kousek "uchošťoura", přes který šroubek sevře cokoliv). Svorka také něco váží a tudíž zajistí zapadnutí rozpojovače poté, co servo uvolní páku.

Rozpojovač je rozebíratelný kvůli opravám: povolením lustrsvorky se rozpadne na nadzemní část a podzemní mechaniku.

Metodou pokus-omyl jsem zjistil že samostatný rozpojovač na krátké vzdálenosti lze přímo napojit strunou na servo. Malý pružný element "V" postačí. Strunu jde buďto skřípnout do uchošťouru šroubkem čokoládové svorky, nebo jde provléci dírou v těle svorky. Zároveň napomáhá zasunutí rozpojovače, kdyby gravitace nestačila. Při delší vzdálenosti nebo více rozpojovačích tah struny působí šikmo, tlačí hranol do boku průchodky - a tření zvedacího mechanismu v průchodce je dostatečné na to, aby se rozpojovač sám nevysunul (po drcnutí v pohodě).

Pro tento způsob jsem použil Hankovo vahadlo, pouze jsem připojil servo k ramenu pomocí struny 0,3mm. Strunu lze táhnout i trubičkou bowdenu (1mm) na větší vzdálenost a za roh. Vahadlo doléhá horním koncem na svorku, kterou zvedá; zpět ji spustí gravitace. kdyby ta nefungovala, lze z kousku libovolného drátku vyrobit háček a vahadlo s lustrsvorkou spojit. Namísto vahadla jde použít také kolečko s vyříznutou drážkou do které se vsune "lopatka" - rameno, které zvedá resp. uvolňuje rozpojovač.

Poslední komponentou "mého" rozpojovače je optočlen, který snímá přítomnost vozu, nebo mezery nad vozem přímo nad tělesem rozpojovače. Obslužný software mírně předzpracovává vstupy, než z nich vytvoří 

 Rozměry pro mechaniku rozpojovače: 

Kovové profily Litomyský
  • Vedení profil K&S 9851, 3mm vnější průměr. Délka vedení = 28mm (tloušťka desky 20mm + 3mm podklad pod koleje + 3mm pražce + rezerva)
  • Táhlo K&S 9850, 2mm vnější průměr. Délka 47mm = délka vedení + 9-10mm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.